งานพื้นคอนกรีตเสริมไฟเบอร์เมท 9 มม.# 2 ชั้น ทดแทนเหล็ก DB-12 # 2 ชั้น
ขั้นตอนการฉาบปูนลอฟท์ ออล คัลเลอร์
Render จัดแสง และสร้าง Animation งานโกดัง & ออฟฟิศ 3 By ช.มั่นคง บางบอน จำกัด
ผนังสำเร็จ ยกติดตั้งเสร็จในวันเดียว by ช.มั่นคง บางบอน
โครงสร้างคานดาดฟ้า ติดตั้งเสร็จในครึ่งวัน by ช.มั่นคง บางบอน 0626259699
โครงสร้างสำเร็จรูป Precast CMK.System 0626259699
Render จัดแสง และสร้าง Animation งานโกดัง & ออฟฟิศ1 By ช.มั่นคง บางบอน จำกัด
โครงสร้างสำเร็จรูป by ช.มั่นคง บางบอน 0626259699
Render จัดแสง และสร้าง Animetion งานโกดัง & ออฟฟิศ2 By ช.มั่นคง บางบอน จำกัด